Lystfiskerferie

På Fisketur i Hornsherred

Overnatning for lystfiskere på  Nordgården

Er I klar til at kaste linen ud?

Pak dit fiskegrej, find dine bedste kammerater eller familie og lad jeres næste fisketur gå til til Hornsherred omgivet af fjorde, hvor der ikke er langt til den næste gode fiskeplads. Den omgivende natur og de forskellige bundforhold  giver mulighed for en spændende og varieret fisketur med fiskepladser ved Roskilde- og Issefjorden.  


Med Nordgården som base, midt i Hornsherreds skønhed, inviterer vi jer til naturnære oplevelser både på og ved vandet. Efter en dag i naturen fyldt med fiskeri, kan I finde ro og hygge på vores gård, hvor I kan dele fiskehistorier og skabe minder for livet.


Vi tilbyder store rummelige og komfortable ferielejligheder med eget bad og køkken, gode parkeringsforhold.


Vi deler gerne ud af gode tips om vores område og praktiske oplysninger der kan være med til at gøre turen til en god oplevelse for jer. 


Orienter jer om praktiske ting når I planlægger jeres fisketur 
Fishing Zeland

Her finder i nyttig indformation som:

Fisketips

Fiskeguides

Fisketegn

Fiskepladser

Fiskegrej 

Fiskefolder for vores område  

mm. 


eller find yderigere inspiration i Visitfjordlandets guide: de bedste fiskesteder i fjordlandet
De 3 nærmeste Fiskepladser 

Læs mere i fiskefolderen for vores område om resten af pladserne i Hornsherred

Møllekrogen 5 km fra gården


"er en lille dyb vig, som du finder nogle få minutters kørsel fra
Skibby. Du kan parkere ved Selsø Bådeleje (Møllekrogen), og
herfra kan du gå mod sydøst og fiske hele kyststrækket. Bunden
her er stenet, og bundvæksten består overvejende af bladtang,
blæretang og ålegræs. Fødegrundlaget her er særdeles fint. I
vintermånederne og i det helt tidlige forår kan du være heldig at
finde deciderede stimer af ørreder, som ofte vil være koncentreret helt nede i bunden af vigen, hvor der er tilløb af ferskt
vand fra Selsø Sø. Gennem sommeren kan der fiskes aborrer fra
bådebroerne. HUSK at der højst må hjemtages 3 ørreder pr.
person pr. dag."
Uddrag fra Fiskefolderen Frederikssund, Lejre og Roskilde 

Skuldelev Odde 2,5km fra gården 


"finder du ved at køre ned til Skuldelev Havn og bevæge dig
nordover. Herfra kan du fiske udefter mod en af de gamle sejlrender i fjorden, hvor der til tider kan være masser af trækkende fisk. Vær opmærksom på, at sejlrenden har stejle kanter og
stærk strøm. Brug en svømmevest eller en egnet redningsvest.
Ud for odden finder du et helt område med varierende dybdeog bundforhold, og her er der som oftest, uanset årstiden, en
del fouragerende fisk, som søger rundt over muslingebanker,
ålegræsbælter mv. for at finde føde. Har du mulighed for at
medbringe en flydering eller pontonbåd, så er der her potentiale
til en hel dags fiskeri."
Uddrag fra Fiskefolderen Frederikssund, Lejre og Roskilde kommuner 

Eskildsø færgeleje 6km fra gården 

"byder på et spændende fiskeri efter ørred og hornfisk i sæsonen fra maj-juni. Der kan desuden fanges makrel og fladfisk i
sæsonen. Lige syd for færgelejet, som kaldes Skovbroen, finder
du et varieret område, hvor du kan vade ud og fiske langs med
sejlrenden ned mod pynten og vestover ind mod Sønderby. Vær
opmærksom på, at sejlrenden har stejle kanter og stærk strøm.
Brug en svømmevest eller en egnet redningsvest. Her er fine
tangbælter og sandpartier overstrøet med spredte sten, og
særligt i efterårsmånederne kan du løbe ind i trækkende ørreder. Parkering er forbudt ved færgelejet. Parkér i skoven. HUSK
at der højst må hjemtages 3 ørreder pr. person pr. dag, når der
fiskes syd for færgelejet."

Uddrag fra Fiskefolderen Frederikssund, Lejre og Roskilde kommuner